Náš tím

Riaditeľka školy

Mgr. Dana Textorová

Telefón: 034/6281898

Email: riaditelna.zshlboke@azet.sk

 

 

 

Učiteľky

Mgr. Dana Textorová

Telefón: 034/6281898

Email: riaditelna.zshlboke@azet.sk

 

Mgr. Jana Červená

Telefón: 034\6281898

Email: riaditelna.zshlboke@azet.sk

 

Školníčka

Emília Čobrdová

tel: 034/6281898

email: zshlboke@zoznam.sk

Vedúci školskej jedálne

Bc. Katarína Palková

tel: 034/6576136

mobil: 0911 859 360

email: jedalen@obechlboke.sk

Kuchárka

Lýdia Pretóryová

tel: 034/6576136

email: zshlboke@zoznam.sk