Učiteľky

Mgr. Dana Textorová

Telefón: 034/6281898

Email: riaditelna.zshlboke@azet.sk

 

Mgr. Jana Červená

Telefón: 034\6281898

Email: riaditelna.zshlboke@azet.sk