Informácie o nás

 

     Základná škola sa nachádza na začiatku obce Hlboké. Jej priestory slúžia pre základnú i materskú školu. Naša škola je neplnoorganizovaná. Vyučovací proces prebieha v spojených ročníkoch v dvoch triedach a dvoch špecializovaných učebniach - informatickej učebni a telocvični. 

    Škola má školský klub detí, prevádzka ktorého prebieha v popoludňajších hodinách.

    Vonkajšie priestory školy tvoria futbalové ihrisko, preliezky a plážové ihrisko.

 

 

   Budova školy