Vedúci školskej jedálne

Bc. Katarína Palková

tel: 034/6576136

mobil: 0911 859 360

email: jedalen@obechlboke.sk