AKTUÁLNY JEDÁLNY JÍSTOK

 
Priestory jedálne

Spôsob úhrady za stravu v jedálni ZŠ Hlboké

 1. trvalým príkazom                  

- v 15. -17.deň v mesiaci

- bankový účet  č. 2610248010/5600

 2. v hotovosti na Obecnom úrade (oznam na nástenke vo vestibule školy)

 

Stravné     1,01 eur/ deň

                 

 Deti odhlasujte a prihlasujte do 7:30 hod. V prípade, že dieťa nebude odhlásené zo stravy a túto nebude môcť skonzumovať, môže si rodič stravu odobrať do obedára do 11.30 hod, na ďalší deň sa dieťa odhlasuje automaticky.

 Prihlásiť/odhlásiť dieťa môžete nasledovne : 

·         na tel. čísle školskej jedálne : 0911 859 360

·         na nástenke vo vestibule školy