Školský klub detí

 
 
Vedúca školského klubu: Mgr. Jana Červená
 
Učiteľky: Mgr. Jana Červená (pondelok, štvrtok, piatok)
                Mgr. Dana Textorová (utorok, streda)
 
 
Časový harmonogram ŠKD
 
  od do
Pondelok 11:40 15:30
Utorok 12:55 15:30
Streda 12:55 15:30
Štvrtok 11:40 15:30
Piatok 11:40 15:30