Školský klub detí

 
 
Vedúca školského klubu: Ing. Bc. Mária Pavlovičová
 
Učiteľky:  Ing. Bc. Mária Pavlovičová (pondelok, utorok, piatok)
                Mgr. Dana Textorová (streda, štvrtok)
 
 
Časový harmonogram ŠKD
 
  od do
Pondelok 11:40 15:30
Utorok 12:55 15:30
Streda 11:40 15:30
Štvrtok 12:55 15:30
Piatok 11:40 15:30