Riaditeľka školy

Mgr. Bc. Jana Pavelková

Telefón: 034/6281898

Email: riaditelna.zshlboke@azet.sk

 

Počas MD zastupuje Mgr. Dana Textorová