2. trieda

 
Triedna učiteľka: Mgr. Dana Textorová
 
Žiaci:
 
1. ročník:                                     3. ročník:
 
Samanta Biháryová                   Nikolas Flavius Drinc
Alex Hradský                             Jakub Kress
Matias Kovár
Veronika Ovečková 
Ema Šullová
Patrik Vašek