1. trieda

 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Pavlovičová
 
Žiaci:
 
2. ročník:                                         4. ročník:
 
Natália Gašpárková                       Alexandra Ovečková
Andrej Jánošík                               Štefan Vašek
Marián Jánošík
Sophia Lea Šullová
Jana Vachová