História školy v Hlbokom

 

    Ev. a v. ľudová cirkevná škola jestvuje od roku 1783. Kam chodili hlbocké deti dovtedy nevedno. Do roku 1826 sa nezachovalo žiadnych písomných pamiatok o vývoji školy v Hlbokom. Prvé zápisy v školskej kronike sú v latinčine v roku 1826. Od jej vzniku až po rok 1856 bola umiestnená v biednom dome pri fare.

   

    FOTO: Stará fara, ktorá slúžila ako prvá škola. Vľavo socha J. M. Hurbana.

 

Roku 1865 sa podarilo J. M. Hurbanovi odkúpiť pre cirkev pri kostole hostinec od panstva korlátského a prestaviť ho na školu, kde sa začalo vyučovať 16. decembra 1886.

    Do roku 1936 boli teda v obci dve budovy školy, ktoré však boli nevyhovujúce, staré a pôvodne slúžili ako krčmy. Tmavé, nízke a malé školy vôbec nedostačovali svojmu zámeru a vyučovaniu. Preto sa občania uzniesli, že postavia novú školu s charakterom štátnej školy.

  _______________________________________________________________________________________________________________

     Pozemok pre stavbu školy bol zakúpený 10. Marca 1936. Plány na 5-triednu školu so suterénnym bytom pre školníka a so zvláštnym domkom pre správcu školy vyhotovili arch. Kríž a arch. Bláha. Budova stála  okolo 784.000,- korún slovenských. Stavebné práce začali 10. Októbra 1939.

    1. semptembra 1941 sa začalo vyučovať v novej budove školy. Novej budove bola 19. Apríla 1942 prevedená aj slávnostná posviacka, na ktorej sa zúčastnili vzcáni hosti z kruhov cirkevných a mestských.

 

  

   FOTO:  Budova školy a riaditeľský byt.

     Počas druhej svetovej vojny bolo vyučovanie v škole často prerušované leteckými poplachmi. Dňa 5. februára 1945 prišli do obce Nemci a obsadili školu. Riaditeľ školy im chcel ako náhradné ubytovanie poskytnúť bývalú budovu starej školy, ale Nemci dali vyprázdniť celú novú školu a lavice vynosili na povalu. Bolo ich okolo 100 mužov. Vyučovanie sa obnovilo po ich odchode 28. februára 1945. Učiť v týchto časoch bolo veľmi náročné a vyučovania boli často prerušované. Po nemeckom vojsku prišlo maďarské. V budove školy sa až do oslobodenia obce a príchodu ruskej armády vystriedalo viacero vojsk, ktoré sa k novej budove školy nesprávali veľmi úctivo.  Pred hlavným vchodom boli vykopané zákopy,  triedy boli poničené a pokradnuté rozhlasové zariadenia a elektrické vedenie. Ruské míny spôsobili , že na celej budove sa porozbíjali sklenné výplne okien.

   Po slobodení obce v roku 1945 sa opäť začalo v škole vyučovať.

 

 

      FOTO: Riaditeľský byt

    V roku 1966 sa zásluhou vtedajšieho riaditeľa školy Samuela Rýšu zaviedlo ústredné kúrenie, ktoré sa napojilo z novopostaveného kúlturneho domu.  V tom čase sa domček pri škole ( riaditeľský byt ) využíval ako kuchyňa, jedáleň, a spálňa materskej školy. V roku 1967 sa začali práce na úprave cesty pri škole. Rodičia s učiteľmi zakopávali do priekop po oboch stranách cesty smerom na Senicu betónové rúry a tým rozširovali cestu. Toto bolo potrebné hlavne z dôvodu bezpečnosti detí. Dovtedy bola cesta úzka a lemovaná hlbokými priekopami. Tie boli nebezpečné a iba ich zakrytie doskami bolo nedostatočné. Tak bolo treba vybudovať aj chodník pred školou. Toho roku sa urobili v obci nové asfaltové cesty.

       Nacvičovanie divadelných predstavení malo pevné tradície. Každoročne deti nacvičili divadelnú hru, kde účikovalo aj 40 žiakov. Popri nacvičovaní divadla sa deti zúčastňovali počas „voľných sobôt“ prác na čistení okolia školy a pamiatok v obci. Usporadúvali sa rôzne besiedky, súťaže, výstavy, lampionové sprievody, maškarné zábavy, vlastivedné zájazdy, exkurzie a počas letných prázdnin sa konali stanové tábory  na „Zaháji“ a školskom dvore pod vedením riaditeľa školy a učiteliek.

       V roku 1974 za pomoci rodičov sa vybudoval chodník, ktorý vedie cez školský dvor, k zadnej bráne. O dva roky neskôr v roku 1976 sa z pozemku vedľa riaditeľ. bytu urobilo školské ihrisko, ktoré dovtedy slúžilo ako súkromná záhrada pre bývalého riaditeľa školy.

      22. marca 1999 vypukol v budove školy požiar z dôvodu skratu starého rozvodu elektroinštalácie. Následne sa musela vykonať oprava elektrického vedenia, ktorá trvala celý týždeň.

      V súčasnosti slúži budova školy stále svojmu zámeru. V suteréne je umiestnená školská kuchyňa a jedáleň. V minulosti museli deti prechádzať do jedálne z vonku budovy. V roku 2010 sa postavila prístavba ku škole, ktorá slúži ako zastrešený a uzavretý prechod do jedálne. Na prízemí je materská škola, ktorá má k dispozícii jednu triedu, spálňu a hygienické zariadenia. Zároveň sa tu nachádza počítačová miestnosť a knižnica. Prvé poschodie je vyhradené celé pre základnú školu. Sú tu dve triedy, v ktorých sú zlúčené ročníky (1.ročník s 3.ročníkom a 2.ročník so 4.ročníkom). Nachádza sa tu i telocvičňa a zborovňa pre učiteľky. Toho roku (r.2012)sa vykonala čiastočná rekonštrukcia priestorov vyhradených pre základnú školu.