Odpadáčik

08.11.2012 14:11

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila, tak ako po minulé roky do súťaže vyhlasovanej Záhorským osvetovým strediskom v Senici ODPADÁČIK. Do súťaže boli prihlásené dve práce žiakov. Koláž Ulica a Šaty na maškarný ples. S prácou Šaty na maškarný ples naši žiaci, ktorí navštevujú školský klub pod vedením pani vychovávateľky Silvie Masárovej získali ocenenie. Od ZOS dostali diplom a upomienkové predmety, ktoré využijú v školskom klube.