Krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018

01.10.2017 17:55

Názov krúžku

Vedúca krúžku

Deň a čas

Šikovné ruky
Mgr.  Mária Pavlovičová
každý utorok 13:00 - 14:00
Nemecký jazyk
Mgr. Zuzana Knappová
každý štvrtok 13:00 - 14:00