Interaktívna tabuľa

11.09.2012 11:21

V súčasnosti pripravujeme do užívania školy novú interaktívnu tabuľu.

Čo je to interaktívna tabuľa ?

Je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania a prezentácií s dôkladným využitím IKT.

Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať s Vaším PC, alebo notebookom, priamo z tabule, klikaním na premietaný obraz, interaktívnym perom.

Ovládate Vaše jazykové výukové programy, kancelárske aplikácie aj výukové programy k predmetom, výukové obrázky či videoklipy - všetko priamo z tabule.

Otvárate súbory, spúšťate internetový prehliadač, programy na CD či USB kľúči.

Máte na dosah všetky zdroje priamo z tabule.

Perom dopisujete kamkoľvek - do premietaného obrazu - odrážky, zvýraznenia, popisy, a pod.

Perom dopisujete do vopred pripravených a premietnutých zadaní. Opakovane, bez nutnosti znovu si chystať podklady na hodinu či lekciu, pretože každú lekciu si uložíte v elektronickej forme.

Vaši žiaci sa plne zapoja do práce a nemusia opisovať, všetko im vytlačíte, alebo pošlete mailom, či na školskú webstránku...

Z odpovede žiaka pri tabuli získate písomný záznam - vytlačíte obsah tabule na pripojenej tlačiarni.

A mnoho ďalšieho...