Časové rozvrhnutie vyučovania

01.09.2016 00:00

 

Vyučovacia hodina

Od

Do

Trvanie prestávky

1.h 8.00 8.45 10 min
2.h 8.55 9.40 20 min
3.h 10.00 10.45 10 min
4.h 10.55 11.40 30 min
5.h 12.10 12.55 10 min
6.h 13.05 13.50 -

 

 Žiaci môžu prichádzať do školy od 7.30 hod.