Beseda s policajtmi

08.11.2012 14:06

     Dňa 24.10.2012 našu školu navštívili dopravní policajti z PZ v Senici, aby so žiakmi základnej školy besedovali o bezpečnosti cestnej premávky. Na našu besedu sme prizvali i detičky a pani učiteľky z materskej školy.

      Besedu viedli kpt. Pavlík a mjr. Filípek. Rozprávali žiakom o tom, ako sa majú správať ako účastníci cestnej premávky, či už ako chodci, cyklisti alebo spolusediaci v aute. Taktiež preveril i znalosti žiakov o dopravných signalizačných značeniach, o prechádzaní cez priechod pre chodcov, o vybavení bicykla reflexným označením a pod. Po besede bolo žiakom umožnené pozrieť sa  do interiéru policajného auta.