Akcie v školskom roku 2016/2017

05.09.2016 00:00

September

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017
 • Výzdoba priestorov školy plodmi jesene – jesenná tematika
 • Púšťanie šarkanov
 • Svetový deň mlieka –beseda o zdravosti mliečnych výrobkov
 • Zapojenie sa do súťaže "Domestos pre školy"

Október

 • Svetový deň výživy – spoznávanie a triedenie potravín, ochutnávanie ovocia a zeleniny, beseda o zdravom stravovaní, kvíz
 • „Jabĺčkovia a Jesenáčikovia“ – tvorenie postavičiek z jesenných plodov
 • Vystúpenie pre dôchodcov v KD – Mesiac úcty k starším spoluobčanom

November

 • Odpadáčik alebo fantázia z odpadu
 • Lampiónový sprievod
 • Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti – beseda o nástrahách internetu, príbehy   z ovce.sk
 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku "Puss in Boots"

December

 • Prišla zima – vyzdobenie interiéru školy zimnou tematikou
 • Mikuláš pred OÚ – vystúpenie spojené s predajom výrobkov
 • Vianočný koncert žiakov ZUŠ v KD Senica
 • Pytagoriáda –školské kolo
 • Vianočná besiedka v KD spojená s predajom výrobkov žiakov.
 • Vianočné posedenie v škole s rodičmi a žiakmi

Január

 • Deň vzniku Slovenskej republiky, beseda so žiakmi vyšších ročníkov
 • Stavanie snehuliakov, vychádzka do zimnej prírody, hry v snehu
 • Beseda na tému: „Zásady zdravého života – hygiena tela“
 • Súťaž v zhotovovaní masiek na karneval v ŠKD
 • Polročné vysvedčenie

Február

 • Cirkus v škole - vystúpenie v telocvični školy
 • Karneval v KD – organizuje MŠ
 • Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí"
 • Sviatok sv. Valentína - darčeky pre rodičov a svojich blízkych
 • Medzinárodný deň materinskej reči - beseda so žiakmi o materinskej reči a velikánoch slovenského národa, ktorý sa zaslúžili o jej uzákonenie, vychádzka k mohyle J. M Hurbana a do pamätnej izby
 • Fašiangy v škole  - vyučovanie v maskách, ukončenie fašiangov

Marec

 • Svetový deň vody a lesov – zhotovenie skupinovej koláže
 • Kniha náš kamarát – návšteva obecnej knižnice spojená s besedou a výtvarnou činnosťou, čitateľský maratón
 • Začiatok jari – pálenie Moreny, výzdoba školy
 • Deň učiteľov

Apríl

 • Deň narcisov – rozhovory o zdraví človeka a význame tohto dňa
 • Výroba veľkonočných kraslíc, pletenie korbáčov
 • Deň otvorených dverí v ZŠ
 • Zápis do 1. ročníka
 • Deň Zeme – súťaže, kvíz, výtvarné vyjadrenie žiakov
 • Stavanie májky – vystúpenie žiakov v dedine

Máj

 • Deň matiek – vystúpenie v KD
 • Plavecký výcvik na plavárni v Senici
 • Svetový deň pohybom ku zdraviu -  žiacke športové hry – hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, podávanie lôpt, skákanie vo vreci, behanie okolo prekážok...

Jún

 • Medzinárodný deň detí
 • Deň otcov – darček pre otecka
 • Koncoročný koncert detí ZUŠ "Cirkus"
 • Výtvarná súťaž  našich žiakov - Kto nás chráni
 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017, spojené s rozlúčkou so štvrtákmi