Časové rozvrhnutie hodín

Časové rozvrhnutie vyučovania

01.09.2016 00:00

 

Vyučovacia hodina

Od

Do

Trvanie prestávky

1.h 8.00 8.45 10 min
2.h 8.55 9.40 20 min
3.h 10.00 10.45 10 min
4.h 10.55 11.40 30 min
5.h 12.10 12.55 10 min
6.h 13.05 13.50 -

 

 Žiaci môžu prichádzať do školy od 7.30 hod.

 

 

 

Konzultačné hodiny učiteliek

01.09.2016 00:00

 

Deň

Od

Do

každý prac. deň 7.40 8.00

 

 Prípadne podľa dohody medzi učiteľom a rodičom.