Ponuka krúžkov na školský rok 2016/2017

15.09.2016 14:44

 

    Milí rodičia, aj tento školský rok máme pre Vás ponuku krúžkov pre vaše deti. Z ponuky štyroch krúžkov budú fungovať len tie dva, o ktoré bude najväčší záujem. 

Krúžky sa realizujú v poobedňajších hodinách po vyučovaní a sú bezplatné.

 

Naša ponuka:

Názov krúžku Vedúca krúžku
Anglický jazyk (slovná zásoba) Ing. Bc. Mária Pavlovičová
Šikuľkovia Ing. Bc. Mária Pavlovičová
Rozprávkovo Mgr. Dana Textorová
Move it (pohybový) Mgr. Dana Textorová