Krúžková činnosť v školskom roku 2016/2017

02.10.2016 17:55

Názov krúžku

Vedúca krúžku

Deň a čas

Hravá angličtina
Ing. Bc. Mária Pavlovičová
každý pondelok 13:00 - 14:00
Move it
Mgr. Dana Textorová
každý štvrtok 13:00 - 14:00