Akcie v školskom roku 2016/2017

05.09.2016 00:00

September

·         Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017

·         Výzdoba priestorov školy plodmi jesene – jesenná tematika

·         Púšťanie šarkanov

·         Svetový deň mlieka –beseda o zdravosti mliečnych výrobkov

Október

·         Svetový deň výživy – spoznávanie a triedenie potravín, ochutnávanie ovocia a zeleniny, beseda o zdravom stravovaní, kvíz

·         „Jabĺčkovia a Jesenáčikovia“ – tvorenie postavičiek z jesenných plodov

·         Vystúpenie pre dôchodcov v KD – Mesiac úcty k starším spoluobčanom

November

·         Odpadáčik alebo fantázia z odpadu

·         Lampiónový sprievod

·         Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti – beseda o nástrahách internetu, príbehy   z ovce.sk

December

·         Prišla zima – vyzdobenie interiéru školy zimnou tematikou

·         Mikuláš pred OÚ – vystúpenie spojené s predajom výrobkov

·         Pytagoriáda –školské kolo

·         Vianočná besiedka v KD spojená s predajom výrobkov žiakov.

·         Vianočné posedenie v škole s rodičmi a žiakmi

Január

·         Deň vzniku Slovenskej republiky, beseda so žiakmi vyšších ročníkov

·         Stavanie snehuliakov, vychádzka do zimnej prírody, hry v snehu

·         Beseda na tému: „Zásady zdravého života – hygiena tela“

·         Súťaž v zhotovovaní masiek na karneval v ŠKD

·         Polročné vysvedčenie

Február

·         Karneval v KD – organizuje MŠ

·         Sviatok sv. Valentína - darčeky pre rodičov a svojich blízkych

·         Medzinárodný deň materinskej reči - beseda so žiakmi o materinskej reči a velikánoch slovenského národa, ktorý sa zaslúžili o jej      uzákonenie.

·         Vychádzka k mohyle J. M Hurbana a do pamätnej izby

·         Fašiangy v škole  - vyučovanie v maskách, ukončenie fašiangov

Marec

·         Školské kolo OSJL

·         Svetový deň vody a lesov – zhotovenie skupinovej koláže

·         Kniha náš kamarát – návšteva obecnej knižnice spojená s besedou a výtvarnou činnosťou, čitateľský maratón

·         Začiatok jari – pálenie Moreny, výzdoba školy

·         Deň učiteľov

Apríl

·         Deň narcisov – rozhovory o zdraví človeka a význame tohto dňa

·         Výroba veľkonočných kraslíc, pletenie korbáčov

·         Deň otvorených dverí v ZŠ

·         Olympiáda zo SJL – obvodné kolo v KD Hlboké

·         Zápis do 1. ročníka

·         Deň Zeme – súťaže, kvíz, výtvarné vyjadrenie žiakov

·         Stavanie májky – vystúpenie žiakov v dedine

Máj

·         Deň matiek – vystúpenie v KD

·         Turnaj v žiackom minifutbale

·         Svetový deň pohybom ku zdraviu -  žiacke športové hry – hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, podávanie lôpt, skákanie vo vreci, behanie okolo prekážok...

Jún

·         Medzinárodný deň detí

·         Deň otcov – darček pre otecka

·         Deň otvorených dverí v ZUŠ v SE

·         Výtvarná súťaž  našich žiakov - Kto nás chráni

·         Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017, spojené s rozlúčkou so štvrtákmi